VƏTƏNDAŞ ŞAİR: Yenə də ev olardı

Azərbaycan jurnalistlərinin bir qrupunun dövlətdən mənzil alması şərəfinə

Baş redaktorun dilindən

Yenə də ev olardı, yenə də tikilərdi
Jurnalistlər üçün o.
Biz də xidmətimizcə yenə mənzil alardıq,
Sizə qonşu olardıq.

Yenə də ev olardı, ordan mənzil alardıq,
Qələmə söz verərdik.
Hər gün yeni məqalə, hər gün yeni mədhiyyə,
Yazardıq səhər axşam.

Qorxmaz məqalələrlə saytlarda, qəzetlərdə,
Təriflər yağdırardıq.
Yenə söhbət açardıq, mənzil ehtiyacından,
Qardaşımdan, bacımdan.

Çəkinmədən çox zaman söhbəti dəyişərdik,
Məmurla əyləşərdik.
Yenə araq vurardıq, rumkalar əlli-əlli,
Dövlət də səxavətli.

Mənzilə bax, ey oğlum, yevroremont necədir?
Söylə, ürəyincədir?
Bu nə gözəl mənzildir, bu nə gözəl mənzərə,
Birbaş baxın Xəzərə.

Nə gözəldir səhərlər bizim böyük evimiz,
Parlayan mebelimiz.
Divanlar daha incə, kürsülər daha dərin,
Otaqlar daha sərin.

Mənzillərin tavanı, stalinkadan yüksək,
Həyətdən də daş, kəsək,
Təmizlənmiş bir az da. Jurnalist kefi sazdır,
Bu yaz, bir başqa yazdır!

Bu ev bir başqa evdir, bu ev daha da xoşdur,
Vay o evə ki, boşdur!
Hər divarda bir portret, hər bucaqda bir şəkil,
Ey ev, durma, tez tikil!

Mənzilimi həvəslə qucaqlarkən əllərim,
Facebook-da tufanlar,
Qasırğalar coşardı, qısqanclıqlar doğardı,
Onları hirs boğardı.

Yenə fərman olardı, yenə ev tikilərdi
Əziz jurnalistlərə.
Cumub alardım yenə hökumətdən təzə ev,
Yevroremont, təzə lift.

Mənzilə bax, ey oğlum, təzə mənzil necədir?
Söylə, ürəyincədir?