Mirmehdi ilə söhbət

Dostum, yazıçı və jurnalist Mirmehdi Ağaoğlu ilə Əkinçi üçün ədəbiyyat barəsində söhbət etmişik. Azərbaycan ədəbiyyatında mövzu seçimindən tutmuş yazıçıların üzləşdiyi çətin şəraitə qədər bir xeyli məsələyə toxunmuşuq.