Giyom Apolliner, Otel

Qəfəs ölçüsündə kiçik otağım,
Günəş pəncərədən uzadır qolunu.
Günün işığından alaraq odunu,
yandırım siqaret, üfürüm ilğım.
Cəhənnəm olsun iş,
çəkmək istəyirəm.

Orijinal:
Guillaume Apollinaire – Hôtel (1913)

Advertisements